مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی

مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی

آشنایی با رشته مواد و طراحی صنایع غذایی

مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی به مجموعه ای از علوم و فنون اطلاق می شود که خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی مواد اولیه صنایع غذایی اعم از گیاهی، دامی و دریایی را از لحاظ تبدیل و نگهداری مورد بررسی قرار داده و نسبت به تعیین خصوصیات مهندسی مواد غذایی اقدام کرده و از این خصوصیات در طراحی دستگاه ها و خطوط تولید صنایع غذایی استفاده می نمایند.

هدف از این رشته، تربیت کارشناسانی است که با تکیه بر معلومات و اندوخته های علمی خود بتوانند طراحی واحدهای صنایع غذایی را به عهده گرفته و در برنامه ریزی و ایجاد واحد های تولیدی صنایع غذایی در مناطق کشاورزی- صنعتی کمک نمایند. همچنین، در امور آموزشی و تحقیقاتی این رشته همکاری نموده و به عنوان مسئول فنی، مسئول واحد های تولیدی صنایع غذایی و یا واحد های طراحی ماشین ها و کارخانجات صنایع غذایی و مدیریت آن ها انجام وظیفه نمایند.

طول دوره و شکل نظام

طول دوره کارشناسی رشته مهندسی مواد و ظراحی صنایع غذایی طبق آیین نامه های آموزشی سال می باشد. هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال و هر نیمسال شانزده هفته کامل آموزشی است. نظام آموزشی این دوره واحدی است و برای هر واحد درس نظری در هر نیمسال شانزده ساعت آموزش کلاسیک در نظر گرفته شده است.

نویسنده نوشته: admin

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *