سری کتابهای سوخت جت استاد حامد خسروی

کتاب فیزیک دوازدهم سری سوخت جت : با یک تیر ۳نشان بزنید : ۱-دیگر نیاز به خواندن کتاب درسی نیست چون در این سری از کتب متن کتاب درسی با توضیح و تفصیل موجود است. ۲-برای امتحان نهایی و سوالات تشریحی آماده شوید.در این کتاب بالغ بر چند صد سوال تشریحی و شبه نهایی بررسی […]