تاثیر سوابق و ضرایب درسها در کنکور ۱۴۰۲ ۰۱ مهر ۱۴۰۱

تاثیر سوابق و ضرایب درسها در کنکور ۱۴۰۲ ۰۱ مهر ۱۴۰۱    ۰

جدول تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

سازمان سنجش آموزش کشور در این زمینه اعلام کرد: بنابر مصوبه “سیاست‌ها و ضوابط سامان‌دهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی” جلسه ۸۴۳ مورخ پانزدهم تیرماه سال ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغی مورخ ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ و ماده واحده ” تکمیل و اصلاح موادی از سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی مصوب ۱۵ تیر ۱۴۰۰” جلسات ۸۵۵ و ۸۶۳ به ترتیب، مورخ ۵ بهمن ۱۴۰۰ و ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغی مورخ ۲۵ تیر ۱۴۰۱ انجام می‌شود.

نکات اجرایی برای این مصوبه در جلسات ۳۱ مورخ چهاردهم شهریور ۱۴۰۱ و ۳۲ به تاریخ ۱۵ شهریور ماه سال جاری، شورای سنجش و پذیرش دانشجو بررسی و مصوب شد.

براساس این مصوبه، نام و ضرایب دروس سابقه تحصیلی دیپلم نظام ۳-۳-۶، دیپلم و پیش‌دانشگاهی نظام سالی‌واحدی/ترمی‌واحدی برای پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی براساس تصمیم‌های اتخاذ شده انجام‌می‌شود.

همچنین ضرایب سوابق تحصیلی در گروه‌های آزمایشی، متغیر است.

داوطلبان باید توجه کنند، سهم نمره‌کل سابقه تحصیلی پایه‌ دوازدهم نظام ۳-۳-۶ در گروه‌های آزمایشی علوم‌انسانی، علوم‌تجربی و ریاضی‌-فیزیک به میزان ۴۰ درصد قطعی در آزمون سراسری ۱۴۰۲ است.

میزان تاثیر دیپلم نظام سالی‌واحدی/ترمی‌واحدی در گروه‌های آزمایشی علوم‌ریاضی، علوم‌تجربی و علوم‌انسانی سال ۱۴۰۲، ۳۰ درصد با تاثیر قطعی و میزان تاثیر سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی نظام سالی‌واحدی/ترمی‌واحدی نیز ۱۰ درصد قطعی است.

حداکثر سهم دروس عمومی و سهم دروس تخصصی در نمره کل سابقه تحصیلی برای رشته‌های علوم‌ریاضی، علوم‌تجربی و علوم‌انسانی، ۲۶ درصد عمومی ۱۴ درصد تخصصی در سال ۱۴۰۲؛ ۲۸ درصد عمومی و ۲۲ درصد تخصصی در سال ۱۴۰۳ و ۳۰ درصد عمومی و ۳۰ درصد تخصصی برای سال ۱۴۰۴ و پس از آن درنظر گرفته شده است.

سهم نمره‌کل سابقه تحصیلی پایه‌ دوازدهم نظام ۳-۳-۶ یا دیپلم و پیش‌دانشگاهی نظام سالی‌واحدی/ترمی‌واحدی در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌خارجه به میزان ۲۶ درصد با تاثیر قطعی است که شامل دروس عمومی می‌شود. مابقی به سهم کل نمره آزمون اضافه می‌شود.

 سهم دروس عمومی و تخصصی در نمره کل سابقه تحصیلی

سال عمومیتخصصیجمع۱۴۰۲۲۶۱۴۴۰۱۴۰۳۲۸۲۲۵۰۱۴۰۴ و بعد از آن۳۰۳۰۶۰

ملاک عمل سابقه تحصیلی، نمرات امتحان نهایی تا پایان خرداد ماه سال پذیرش دانشجو و آخرین فایل دریافتی از وزارت آموزش و پرورش تا تاریخ تعیین‌شده توسط سازمان سنجش‌آموزش کشور است.

در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ و بعد از آن برای داوطلبانی که سابقه تحصیلی ناقص دارند یا کلاً سابقه تحصیلی ندارند، سهم نمره کل سابقه تحصیلی به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب در گروه درخواستی (به جز دروس عمومی)، اعمال می‌شود و مابقی سهم نمره کل سابقه تحصیلی تا سقف سهم دروس تخصصی مطابق جدول بند ۴ به سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) اضافه می‌شود.

تبصره: همه داوطلبان (اعم از دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخه‌های نظری، فنی و حرفه‌ای و کاردانش تمامی نظام‌های آموزش و پرورش) باید دارای دروس عمومی سابقه تحصیلی باشند و درصورت عدم وجود، باید برای تولید آن از طریق وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.

طبق بند ۲-۲ ماده ۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای هر داوطلب یک نمره کل سابقه تحصیلی حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی وی با توجه به ضرایب سوابق تحصیلی مندرج در بند ۱ این اطلاعیه ساخته می‌شود.

عناوین و ضرایب دروس آزمون اختصاصی (که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود) به تفکیک گروه‌های آزمایشی به شرح جداول ذیل است:

تغییرات کنکور تجربی گروه علوم انسانی

نام درسضریبریاضی۶اقتصاد۲زبان و ادبیات فارسی (تخصصی)۸زبان عربی (تخصصی)۵تاریخ و جغرافیا۵علوم اجتماعی۵فلسفه و منطق۵روانشناسی۲

گروه علوم اجتماعی

نام درسضریبزمین شناسی۱ریاضی۷زیست شناسی۱۲فیزیک۷شیمی۹

گروه علوم ریاضی و فنی

نام درسضریبفیزیک۹شیمی۷ریاضی۱۲

گروه هنر

نام درسضریبدرک عمومی هنر۱۲درک عمومی ریاضی – فیزیک۵خلاقیت تصویری و تجسمی۳

گروه زبان های خارجی

نام درسضریبزبان تخصصی۱

در هر نوبت آزمون اختصاصی، برای هر داوطلب طبق بند ۱-۲ ماده ۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نمره کل آزمون اختصاصی حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس تخصصی وی در گروه آزمایشی که شرکت کرده (با توجه به ضرایب مندرج در بند ۸ این اطلاعیه) ساخته می‌شود.

برای داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت می‌کنند، منابع درس امتحانی آزمون اختصاصی «زبان عربی» کتاب‌های «عربی، زبان قرآن ۱ و ۲ و ۳» و منابع درس امتحانی «تاریخ» کتاب‌های «تاریخ اسلام ۱ و ۲ و تاریخ ۳ (ایران در دوره اسلامی)» در نظر گرفته می‌شود.

تبصره: در هر یک از نوبت‌های ثبت نام آزمون اختصاصی، داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه علوم انسانی ثبت نام می‌کنند باید انتخاب کنند که صرفاً به دفترچه سوالات تخصصی از «منابع دیپلم علوم انسانی» یا «منابع دو درس، زبان عربی و تاریخ دیپلم علوم و معارف اسلامی» پاسخ می‌دهند.

در هر سه گروه آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون عملی رشته علوم ورزشی و آموزش تربیت بدنی (مجموعه ۱) یکبار در سال برگزار می‌شود. نمره آن به عنوان یک درس تخصصی با ضریب ۱۲ در نمره کل آزمون اختصاصی برای پذیرش رشته‌های مرتبط با علوم ورزشی محاسبه خواهد شد.

در گروه آزمایشی هنر، آزمون عملی یکبار در سال برگزار می‌شود. هر داوطلب فقط امکان شرکت در حداکثر دو مجموعه آزمون عملی از مجموعه‌های ذیل را دارد. نمره آزمون عملی به عنوان درس تخصصی با ضریب ۱۲ در نمره کل آزمون اختصاصی برای پذیرش رشته‌های مرتبط با آن رشته محاسبه خواهد شد.

فقط داوطلبانی می‌توانند رشته‌های دارای آزمون عملی را انتخاب کنند که در آزمون عملی آن مجموعه شرکت کرده باشند. سایر رشته‌های گروه هنر به جز موارد مندرج در جدول ذیل آزمون عملی ندارد:مجموعهعنوان رشته۲نقاشیارتباط تصویریطراحی پارچهطراحی لباسآموزش هنرگرافیک۳طراحی صنعتی۴ادبیات نمایشی۵مجسمه سازی۶نوازندگی موسیقی ایرانی۷نوازندگی موسیقی جهانی۸کتابت نگارگری۹آهنگسازی۱۰بازیگری۱۱طراحی صحنه۱۲نمایش عروسکی۱۳عکاسی۱۴سینما

در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی، آزمون اختصاصی از زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی و ایتالیایی برگزار می‌شود و داوطلب در زمان ثبت نام باید یکی از آنها را برای پاسخگویی انتخاب کند.

داوطلبانی می‌توانند رشته محل‌های مربوط به زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی و ایتالیایی را انتخاب کنند که صرفاً ً در آزمون اختصاصی مربوط به آن زبان شرکت کرده باشند و اجازه انتخاب کدرشته محل‌های به جز نوع زبان خارجی که انتخاب کرده اند را ندارند.

تبصره: برای انتخاب رشته محل‌های مربوط به سایر زبان‌های خارجی (به جز انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی و ایتالیایی) محدودیتی وجود ندارد و ملاک گزینش علمی، نمره کل نهایی بدون توجه به نوع آزمون زبان اختصاصی است.

در هرنوبت آزمون اختصاصی هر سال، دانش آموزانی می‌توانند در آزمون شرکت کنند که تا قبل از شروع سال تحصیلی مربوط به پذیرش آن آزمون (تا پایان شهریورماه) دیپلم خود را اخذ می‌کنند و دانش آموزان پایه‌های پایین‌تر اجازه شرکت در آزمون را ندارند.

در هر نوبت آزمون اختصاصی، کارنامه نمرات شامل نمرات خام و نمره کل آزمون اختصاصی (طبق بند ۱-۲ ماده ۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی) حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس تخصصی آن نوبت آزمون، برای هر گروه آزمایشی که داوطلب شرکت کرده، اطلاع رسانی می‌شود.

پذیرش دانشجو برای ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در کشور یک بار در سال انجام می‌شود. اگر داوطلب در نوبت‌های مختلف آزمون در گروه‌های آزمایشی اصلی (علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی) مختلفی شرکت کرده است فقط برای پذیرش یک گروه آزمایشی اصلی به علاوه گروه‌های شناور هنر و زبان‌های خارجی (در صورت شرکت در آزمون اختصاصی این گروه‌ها) می‌تواند اقدام کند و باید قبل از پذیرش گروه آزمایشی خود را اعلام کند.

برای پذیرش در سال ۱۴۰۲، نمره کل نهایی مربوط به گروه درخواستی داوطلب طبق بندهای ۲ و ۳ ماده ۳ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر بندهای مربوط در این اطلاعیه، از ترکیب بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی در نوبت‌های آزمون اختصاصی دارای اعتبار گروه درخواستی و نمره کل سابقه تحصیلی گروه درخواستی (میانگین وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی طبق بند ۲-۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی) ساخته می‌شود.

ملاک علمی برای پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی، نمره کل نهایی مربوط به سال پذیرش دانشجو (بند ۱۱ این اطلاعیه) است. رتبه در سهمیه و رتبه کشوری بر اساس نمره کل نهایی ساخته می‌شود.

در کارنامه نهایی برای پذیرش همان سال، نمره کل آزمون اختصاصی، نمرات دروس سابقه تحصیلی تا پایان خرداد ماه آن سال مربوط به گروه درخواستی، نمره کل سابقه تحصیلی، نمره کل نهایی گروه آزمایشی درخواستی، رتبه داوطلب در سهمیه و رتبه کشوری داوطلب در گروه آزمایشی درخواستی اطلاع رسانی می‌شود.

تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور سال ۱۴۰۲

رئیس مرکز ارزشیابی و سنجش کیفیت آموزش و پرورش با اشاره به مصوبه ۸۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور اظهار کرد: از این به بعد دو نوبت در سال کنکور برگزار می شود. سابقه تحصیلی۴۰ درصد قطعی است و برای سال بعد نیز امکانات هماهنگی برای تسری به پایه‌های دهم و یازدهم داریم.
محسن زارعی، رئیس مرکز ارزشیابی و سنجش کیفیت آموزش و پرورش در کمیسیون تخصصی سنجش و پایش سی‌وششمین اجلاس مدیران و روسای آموزشی پرورش کشور گفت: ریاست جمهور ایجاد زیر ساخت آموزش پرورش را مورد تاکید قرار دادند و استقرار نظام ارزشیابی تضمین کیفیت، مورد بررسی قرار گرفته است. در سال ۹۶ روند شاخص‌ها بررسی شده و درون دادها با ملاک دانش آموز، نیروی انسانی، فضا مورد ارزیابی قرار گرفته است.

بخوانید

جزئیات تاثیر معدل در کنکور ۱۴۰۲ و سوابق تحصیلی داوطلبان

به گزارش ایسنا، زارعی گفت: بین افزایش دانش آموز و کلاس و با کارکنان آموزشی فاصله زیاد قرار دارد و همین امر کمبودهای عرصه میدانی را نشان می دهد. وی گفت: در رشته ریاضی، علوم انسانی و تجربی افزایش داشتیم اما در رشته معارف کاهش را شاهد بودیم.

به گزارش ایسنا، همچنین حجت الاسلام علی لطیفی رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی کشور نیز در این کمیسیون از ایجاد چهار محور تحول رویکردی و تاکتیکی در نظام سنجش و ارزیابی خبر داد.

بخوانید

کنکور ۱۴۰۲ چگونه خواهد بود + زمان و نحوه برگزاری کنکور ۱۴۰۲ اعلام شد

وی اظهار کرد: با طیفی از منظرهای مختلف می توان به یادگیری نگاه کرد. در حال حاضر باید ببینیم که یاددهی و یادگیری به کدام سو رهسپار است؟ تحول در شیوه‌ها و تحول در پایش و سنجش یادگیری است.

وی ادامه داد: انسان و فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات ابزارهایی برای امروز به وجود آورده است. پیش بینی‌های آینده و تحول های سیاسی و اجتماعی در پی اتفاقات در پلتفرم‌های اجتماعی از جمله این موارد است.

بخوانید

نحوه مشاهده سوابق تحصیلی دانش‌آموزان سال آخر دبیرستان و داوطلبان کنکور

لطیفی افزود: امروز با تولید کننده و مصرف کننده‌هایی مواجهیم که اگر درست برنامه ریزی نکنیم آنها گوی سبقت را از ما خواهند ربود. برخی از ویژگی‌های این فضا انگاره هویتی است که تحت تاثیر تحولات جامعه قرار گرفته است. ما  با خطوط روابط طولی مواجه‌ایم و نه عرضی. با توجه به این وضعیت تحول‌های رویکردی و تاکتیکی را باید بپردازیم.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با تاکید بر چهار محور افزود: اهداف  و محتوای تربیت و یادگیری، روش‌ها و ابزارهای آموزشی، رویکردهای ما به محتوا، سنجش و پایش کیفیت یادگیری چهار محور مورد تاکید است.

وی گفت: اهداف ومحتوای تربیت و یادگیری از اولین حساسیت‌های ماست. اینکه چگونه ما باید آموزش را متناسب با نیاز دانش آموز فراهم کنیم. دو مساله محتوای آموزش نافع را باید یادآور شویم. یعنی به نیازهای فردی و اجتماعی توجه کنیم. مساله دوم توجه به شایستگی‌های مشترک دوره آموزش عمومی مثل هویت ایرانی اسلامی و مهارت های زندگی که دانش را بر یک زندگی سعادتمندانه آماده می کند داشته باشیم.

وی در تعریف روش‌ها و ابزارهای آموزشی گفت: به دو تغییر رویکرد باید اشاره کرد که آموزش آمیخته و ترکیبی را شامل می شود. کرونا تجربه متفاوت آموزشی را برای نظام آموزشی رقم زد و ما نیز در ابتدای مهر راهنمای این عملیات ترکیبی را ارایه خواهیم کرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به رویکرد سوم گفت: اینکه نگاه ما به محتوا چگونه باید باشد بسیار مهم است. تنوع به ابزارهای آموزشی و یادگیری بسیار مهم است. همچنین سنجش و پایش کیفیت یادگیری که محور چهارم است نیاز آموزشی می طلبد و امیدواریم پاسخگویی‌اش به روند تغییرات بسیار خوب باشد ؟

Tags: تغییرات کنکورضرایب کنکورکلاس کنکور مشهدکنکور۱۴۰۲مرکز مشاوره کنکور مشهد

موسسه اوج اندیشه مشهد قویترین و با سابقه ترین موسسه کنکور مشهد

بالاترین قبولی و کسب درجه ممتاز در سنوات قبل

آدرسمشهد- احمدآباد -بلوار ملاصدرا -ملاصدرا۹۰۵۱۳۸۴۲۰۱۱۷- ۰۵۱۳۸۴۴۶۰۰۳۳۰۹۱۵۲۳۰۱۶۲۳

قویترین مرکز کنکور مشهد

مرکز مشاوره مشهد

کلاس کنکور مشهد

انتخاب رشته مشهد

استاد حامد خسروی

خانم زمانی مقدم

دبیر کنکور مشهد

مطالب اخیر

تاثیر سوابق و ضرایب درسها در کنکور ۱۴۰۲ ۰۱ مهر

نویسنده نوشته: khosravi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.